Het hoe, wat en waarom

In 1983 zijn de Pinksterfeesten ontstaan met als doel de instandhouding van het dorpscentrum ’t Brookshoes. Aanleiding hiervoor was een weekend waarin geld werd ingezameld voor de inrichting van dit nieuwe dorpscentrum. Dit doel wordt nog steeds nagestreefd door eenieder die gebruik maakt van ons dorpshuis vijftig procent compensatie op de huur te geven. Daarnaast krijgen zuivere Bornerbroekse verenigingen of organisaties en de buurtverenigingen een jaarlijkse bijdrage. De carnavalsvereniging verzorgd jaarlijks de inrichting van het kermisterrein en zet de opbrengst hiervan in voor hun activiteiten.

In de afgelopen jaren heeft de Pinksterfeesten grote bijdragen geleverd aan mooie projecten in ons dorp zoals de bouw van het scoutinggebouw en de sportzaal. Tot voor kort werden er speerpunten uitgereikt als bijdrage aan specifieke projecten. Voorbeelden hiervan zijn de AED’s, het ommetje en sinterklaas- en pietenkleding. Ook voorzien wij in de buskosten voor o.a. het reisje van de stichting ouderen, de onderhoudskosten van het landkruis en de attenties voor de kinderen die deelnemen aan de carnavalsoptocht. Om alle bijdragen te kunnen blijven leveren is het natuurlijk van belang dat er elk jaar voldoende financiële middelen aan onze reserves worden toegevoegd.

Elk jaar zetten honderden vrijwilligers zich in voor de Pinksterfeesten. Tijdens het weekend wordt de bezetting van de bar volledig ingevuld door dorpsgenoten. Ook de organisatie van verschillende activiteiten gedurende het weekend worden verzorgd door Bornerbroekers. Daarnaast zijn het hele jaar door binnen verschillende commissies tientallen mensen actief betrokken. Wij als organisatie zijn al deze vrijwilligers dan ook erg dankbaar. Zonder hen kan er geen Pinksterfeesten georganiseerd worden!