ANBI

Algemeen

Stichting Pinksterfeesten Bornerbroek is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als particulier of via uw eigen bedrijf Stichting Pinksterfeesten steunen tegen gunstige fiscale voorwaarden: uw giften en (periodieke) schenkingen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting cq. vennootschapsbelasting. Vanwege deze ANBI-status publiceren wij onderstaande gegevens op onze website:

Contactgegevens

Stichting Pinksterfeesten Bornerbroek
Bolscher Landen 35
7627NP Bornerbroek
info@pinksterfeesten.nl

RSIN/Fiscaal nummer: 77.12.649
BTW nummer: NL.0077.12.649.B.01
KVK nummer: 41028884
IBAN: NL97 RABO 0108 4120 08

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten en festiviteiten met de bedoeling de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen aan de “gemeenschap” Bornerbroek.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Pinksterfeesten Bornerbroek organiseert jaarlijks een vierdaags evenement met op alle dagdelen een veelzijdig programma voor jong en oud. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door opbrengsten voortkomend uit het evenement; subsidies en donaties en eventuele andere baten.
Wanneer na het jaarlijkse evenement na aftrek van alle kosten een bepaalde marge overblijft, dan vloeit deze terug naar de verenigingen in het dorp Bornerbroek. Daarnaast levert de Pinksterfeesten een grote bijdrage aan projecten die ten goede komen aan de gemeenschap in het dorp, zoals de bouw van het scoutinggebouw en de sportzaal.

Bestuurssamenstelling
Nick Wolf, voorzitter
Maud Peeze, secretaris
Hermie Slaghekke-Wilmink, penningmeester
Suzanne de Jong, 2e penningmeester
Marlies Bolscher-Keur, bestuurslid
Stef Engbersen, bestuurslid
Walter Slot, bestuurslid
Wouter Zwijnenberg, bestuurslid
Tom Kenkhuis, bestuurslid

Beloningsbeleid

Stichting Pinksterfeesten Bornerbroek is een stichting die volledig draait op onbetaalde vrijwilligers. De leden van het bestuur werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

Activiteitenverslag

Voor het jaar 2021 was een activiteitenplan opgesteld waarin activiteiten zijn opgenomen die gepland waren. Helaas zijn de activiteiten vanwege de COVID-19 pandemie geannuleerd. De activiteiten die normaliter georganiseerd worden zijn: een breed muzikaal programma, kermis en vele activiteiten voor jong en oud, zoals vogelschieten, een traptrekkerrace, beachvolleybal toernooi, kindervoorstelling etc.). Met de georganiseerde activiteiten proberen we een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken.

Financiële verantwoording

Download hier de laatste versie van de financiële verantwoording