Zondag| Activiteiten en artiesten

Activiteiten op zondag

's ochtends vanaf 10 uur
's middags
Hele weekend!
12.00 uur
14.00uur
's middags
's middags
's middags

Artiesten op zondag

's middags
's middags
's avonds
Snollebollekes Pinksterfeesten Bornerbroek
's avonds
's avonds
's avonds
21.00 uur
s'middags
s'middags
Pinksterfeesten